Đây là một nghệ thuật chém gió


Ai thấy buồn thì gia nhập hội nha, nhưng chém gió cũng có hậu quả!
cái này là tui khuyến cáo đừng chém gió àh!!